Zavarovanje stekla

 

Zavarovanje stekla, v skladu z določili pogojev, krije škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari. Z zavarovanjem stekla lahko zavarujete:

  • vse vrste stekla,
  • marmorne plošče in plošče iz umetnega kamna na mizah, pultih, policah in drugod,
  • porcelanske umivalnike in straniščne školjke,
  • prometna ogledala,
  • panoje,
  • kulturne, zgodovinske ter nagrobne spomenike iz kamna, betona in kovine,
  • svetlobne napise in reklame z nesteklenimi deli in okvirji, ki so njihov sestavni del, ter
  • neonske in ostale svetlobne cevi s pripadajočo opremo ali brez nje. 

 

Predmet zavarovanja stekla ne morejo biti:

  • predmeti iz votlega stekla, steklo na svetilkah in reflektorjih, svetilna telesa vseh vrst, rentgenske, kremenčeve, radijske, televizijske in druge žarnice (cevi), fluorescenčne cevi in naprave za fluorescenčno razsvetljavo, stekla, ki se uporabljajo kot delovne priprave v procesu proizvodnje, leče in steklene krogle ter zaloge stekla in steklenega blaga vseh vrst,
  • predhodno razbite, počene in poškodovane stvari …